Oferta

Kursy języka angielskiego dla dzieci

Kurs adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci uczą się języka w grupach dobranych pod kątem wieku i umiejętności. Zajęcia prowadzone w języku angielskim bazują na naturalnej umiejętności przyswajania wiedzy przez dziecko. W tym wieku maluch uczy się świata i jest to najlepszy moment, aby dać mu szansę na przyswojenie języka obcego. Dziecko do 6 roku życia chłonie język z łatwością, a słuchanie nauczyciela, który mówi z nienagannym brytyjskim akcentem sprawi, że Twoje dziecko nigdy nie będzie miało problemu z prawidłową angielską wymową, co niestety jest pietą Achillesa wielu uczniów polskich szkół. Daj swojemu dziecku szansę już teraz! Zobaczysz z jaką radością Twój maluch będzie bawił się, śpiewał, rysował i słuchał angielskich bajek, przyswajając nowe słownictwo i zwroty!

Organizacja kursu:

 • kurs zaczyna się we wrześniu i kończy się w czerwcu
 • zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu
 • liczebność grupy: maks. 7 osób
 • rodzice mają możliwość sprawdzania na bieżąco postępów swoich dzieci dzięki informacjom otrzymywanym od lektorów
 • każdy uczeń otrzymuje niezbędne materiały podczas trwania zajęć
 • możliwość płacenia w dogodnych ratach bez żadnych dodatkowych kosztów (np. 10 rat)

Grupa "1"

Klasa 1,2 (7,8 lat). Nauka odbywa się za pomocą zabawy. Elementy muzyczne, fragmenty bajek, wyklejanek czy rysowanie pomagają utrwalić nowe wyrazy i zwroty oraz urozmaicają zajęcia, dzięki czemu czas spędzony w naszej szkole jest dla dziecka atrakcyjny. 

Organizacja kursu:

 • kurs zaczyna się we wrześniu i kończy się w czerwcu
 • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, każde po 45 min
 • liczebność grupy: maks. 7 osób
 • rodzice mają możliwość sprawdzania na bieżąco postępów swoich dzieci dzięki informacjom otrzymywanym od lektorów
 • każdy uczeń otrzymuje niezbędne materiały podczas trwania zajęć
 • możliwość płacenia w dogodnych ratach bez żadnych dodatkowych kosztów (np. 10 rat)

Grupa "2"

Klasy 3,4 (8-10 lat). Nauka odbywa się w atmosferze zabawy, jednak na tym etapie dziecko zaczyna świadomie korzystać z podręcznika, który jest przewodnikiem po ciekawym świecie języka obcego i kultury krajów anglojęzycznych. Nauczyciel wprowadza materiały stymulujące, które zachęcają do opisywania obrazków czy przedmiotów. Jest to idealny wiek, by pracować nad fonetyką dziecka, wiele czasu poświęca się więc kształtowaniu prawidłowego akcentu. Uczeń wykonuje ćwiczenia w podręczniku poznając struktury gramatyczne oraz, dzięki ciekawym tekstom, poznaje nowe słownictwo, a także utrwala je w kolejnych ćwiczeniach. Zajęcia urozmaicone są grami językowymi oraz fragmentami bajek i filmów dla dzieci. Dzieci uczą się w grupach dobranych wiekowo.

Organizacja kursu:

 • kurs zaczyna się we wrześniu i kończy się w czerwcu
 • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, każde po 60 min
 • liczebność grupy: maks. 7 osób
 • rodzice mają możliwość sprawdzania na bieżąco postępów swoich dzieci dzięki informacjom otrzymywanym od lektorów
 • każdy uczeń otrzymuje niezbędne materiały podczas trwania zajęć oraz zniżkę na zakup podręcznika
 • przydział do grupy na podstawie testu sprawdzającego
 • możliwość płacenia w dogodnych ratach bez żadnych dodatkowych kosztów (np. 10 rat)

Grupa "3"

Klasy 5-8 (11-14 lat). Zajęcia są podzielone na dwie części w celu uzyskania lepszych wyników przez naszych uczniów. Zajęcia prowadzone są przez dwóch lektorów. Jedna lekcja w tygodniu poświęcona jest ćwiczeniom utrwalającym zagadnienia gramatyczne, wzbogacającym słownictwo oraz pracy z tekstem. Zajęcia mają za zadanie przygotować uczniów do zajęć z konwersacji. Na tych zajęciach uczniowie ćwiczą wypowiadanie się, pracują z materiałami stymulującymi. Lektor prowadzi konwersacje, korzystając z materiałów filmowych, fragmentów powieści dla młodzieży lub piosenek, by zainteresować uczniów.

Organizacja kursu:

 • kurs zaczyna się w październiku i kończy się w czerwcu
 • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, każde po 60 min
 • liczebność grupy: maks. 7 osób
 • rodzice mają możliwość sprawdzania na bieżąco postępów swoich dzieci, dzięki informacjom otrzymywanym od lektorów
 • każdy uczeń otrzymuje niezbędne materiały podczas trwania zajęć
 • przydział do grupy na podstawie testu sprawdzającego
 • możliwość płacenia w dogodnych ratach bez żadnych dodatkowych kosztów (np. 10 rat)

Copyright © 2016 DUAL COLOR Sp. z o.o.